Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Nannestad kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nannestad kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. De kartlagte områdene spenner fra større skogsområder til små grønne lunger i tettbebygde strøk, som brukes til friluftsaktivitet.

Velkommen til åpent møte

Nannestad kommune inviterer deg til et åpent folkemøte om kartleggingen. Møtet arrangeres i kommunestyresalen, 31. mai 2017 kl. 18-20. Her får du orientering om planene, du kan stille spørsmål og komme med innspill, og du får møte planleggerne. Møtet er åpent for alle, og det er ønskelig med påmelding til marit.tuvnes@nannestad.kommune.no.

Si din mening!

Du kan allerede nå og frem til 15.08.17 komme med innspill til kartleggingen. Se informasjon om kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Nannestad kommune her.

Innspill og kommentarer til kartleggingen kan også sendes per brev til Kultur, Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad eller som e-post til postmottak@nannestad.kommune.no. Brev og e-post merkes med saksnummer 2015/460.

 

Presentasjon fra fylkeskommunen på innbyggermøtet 31.05.2017

Artikkel om friluftsliv fra bladet Skog, publisert 3.11.2015 - informasjon om prosjektet til skogeiere

 


Publisert: 04.05.2017 13:33:30
Sist endret: 04.05.2017 13:33