Innhold

Vannområde Leira-Nitelva skal gjennomføre kartlegging av edelkreps i ti vannforekomster oppstrøms for Gjerdrumsgjermenningen innenfor Nannestad, Nittedal og Gjerdrum kommunegrenser. Under prøvefiske vil det bli lagt ut teiner. Vi ber om at disse får ligge i fred, slik at prøvefisket gir så riktige resultater som mulig. 

Les mer om prosjektet på elveliv.no sine nettsider. 


Publisert: 16.08.2021 12:35:23
Sist endret: 16.08.2021 12:35