Innhold

Nannestad kommune har utviklet en kartdatabase over beverhytter og beverdemninger.

Ved å kartlegge bebodde beverhytter i kommunen kan man finne ut omtrent hvor mange bever som holder til i kommunen. Dette gjør man ved å telle antall bebodde beverhytter og deretter estimere hvor stor beverbestanden er. I en bebodd beverhytte holder det til i snitt 4 bever, så ut fra dette kan man beregne hvor stor beverbestanden i kommunen er.

Kartleggingen skjer ved hjelp av informasjon fra grunneiere og ressurspersoner som har kunnskap om beverens hytter og sportegn. Ønsker du å være med å registrere bever les mer om kartleggingen på vår hjemmeside under Vilt, jakt og fiske (legge inn link). Her ligger også kommunens lokale forskrift om forvaltning av bever og de kommunale målsettingene som er vedtatt.

Kartdatabase over beverhytter og beverdemninger 


Publisert: 08.12.2021 09:36:02
Sist endret: 08.12.2021 09:36