Tid og sted

  • Dato: Onsdag 13. september
  • Tidspunkt: Kl. 18.00–19.00
  • Sted: Storsalen på Kommunehuset (Teiealleen 31, 2030 Nannestad)

Bakgrunn

Feilen med brunt vann blir forsøkt rettet opp ved hjelp av en kjent metode: å spyle vannledningsnettet i kommunen. Til tross for gjentatte spylinger av ledningsnettet har problemet vedvart. Vi har nå engasjert Norconsult for å bistå oss med å finne løsninger og utbedre feilen.

Agenda

  • Gjennomgang av arbeid som er utført så langt.
  • Planer for fremtidige tiltak.
  • Hvordan du som er berørt kan bidra og hva du bør unngå.
  • Det blir anledning til å stille spørsmål.

Informasjonen fra møtet vil bli tilgjengelig etter møtet.

Vi oppfordrer alle berørte innbyggere til å delta. Vi ser frem til å møte deg på informasjonsmøtet.

Kontaktperson: Cecilie Bjerkli – e-post – tlf: 900 62 288.

Med vennlig hilsen,

Nannestad kommune


Publisert: 07.09.2023 17:09:43
Sist endret: 08.09.2023 10:38