Innhold

Nannestad kommune inviterer innbyggere, skoler, barnehager, lag, foreninger og andre med et forhold til kommunen til å levere inn skisser til kommunale bannere som skal henges opp i Nannestad sentrum.

Som en del av forskjønnelsesprosessen skal det henges opp bannere på ca. 50 lysmaster i Nannestad sentrum, og vi trenger skisser til:

  • Kategori 1:          Julebanner
  • Kategori 2:          Maibanner
  • Kategori 3:          Banner til ordinært bruk

Det er etablert en forskjønnelsesgruppe i Nannestad kommune som vil vurdere det beste forslaget i kategoriene over. Det beste forslaget innenfor hver av de tre kategoriene, vil bli premiert med 5.000 kroner. Premiert skisse til banner danner grunnlag for utforming av endelig design, som vil bli anskaffet og utført av profesjonell aktør.

Formen på banneret skal være stående (60 cm. bred og 190 cm. høy). Vi oppfordrer til å legge inn kommunens logo som framkommer av kommunens designbok. Logo fås ved henvendelse til servicekontoret på tlf. 66 10 50 00.

Innspill innleveres til Nannestad kommune innen 1. september 2020, enten via postmottak@nannestad.kommune.no eller via post til Teiealleen 31, 2030 Nannestad. Innspill merkes: Innspill til banner med kategorinummer 1, 2 eller 3. Husk å legge ved kontaktopplysninger for tilbakemelding om en evt. premie.   


Publisert: 25.06.2020 14:09:47
Sist endret: 26.06.2020 07:46