• Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Industri- og næringspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Nannestad bygdeliste
 • Norgesdemokratene
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV – Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Klikk her for å lese listeforslagene:
Vi har fortløpende dialog med partiene for å rette opp eventuelle feil i listeforslagene. 
Alle kandidater som står oppført på listeforslag vil motta brev fra kommunen.

Valgstyret skal godkjenne listeforslagene i mai.


Publisert: 31.03.2023 12:12:37
Sist endret: 31.03.2023 12:12