Innhold

Det er fra 22.1.2018 ved forskrift, innført ekstraordinær båndtvang for hunder i Nannestad kommune. Årsaken er snøforholdene som gjør det krevende for hjorteviltet, spesielt rådyr, å ta seg fram.

Det presiseres at hund som brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver ikke er unntatt fra forskriften.

Ekstraordinær båndtvang gjelder inntil ordinær båndtvang inntrer 1.4.2018. Kommunen kan dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften med umiddelbar virkning.

Trykk her for å se forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder i Nannestad kommune fra 22.1.2018


Publisert: 22.01.2018 12:38:10
Sist endret: 22.01.2018 12:44