Innhold

Inn på tunet (IPT Norge) har mottatt midler fra Helsedirektoratet til å arrangere prosjektet «Gårdstreff – mobilisering mot ensomhet unge og eldre».

Tilbudet er en del av satsingen "Mobilisering mot ensomhet" og målet er å utvikle og iverksette effektive tiltak for å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen.  Målgruppene er unge (fra 18 år) og eldre mennesker som er ensomme eller er særlig utsatt for å oppleve ensomhet.

Kåråsen gård i Nannestad er med på prosjektet og inviterer til sosialt samvær på onsdager fra kl. 13.00 - 17.00 med oppstart 12. januar.

Aktivitetstilbud-Kåråsen Gård.pdf


Publisert: 10.01.2022 09:49:57
Sist endret: 04.08.2022 09:21