Innhold

I denne utgaven er det informasjon om:

  • RMP-tilskudd – oppdatert veileder
  • Plikt til å melde om og bekjempe floghavre
  • Bekjemp hønsehirse
  • Støtteordninger for bedrifter som må omstille seg etter covid-19
  • Fortsatt tilskuddsmidler igjen til drenering av jordbruksjord
  • Landbruksplasten skal til gjenvinning
  • Kantvegetasjon mot vassdrag
  • Mistanke om klimabetinget avlingssvikt?
  • Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
  • Ferieavvikling

Du kan laste nr Leirblekkja nr 3 her. 


Publisert: 09.07.2021 17:19:23
Sist endret: 09.07.2021 17:19