I dette nummeret kan du lese om:

  • Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid  Søknad del 1– 2023
  • Regionalt miljøtilskudd 2022 – utbetaling
  • Informasjonsmøte – Regionale miljøkrav og miljøtiltak i jordbruket (RMP)
  • Kompostering av fast husdyrgjødsel – invitasjon til temadag/kveld
  • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  • Tilskudd til drenering av jordbruksjord
  • Innovasjon Norge Oslo og Viken – fortsatt ledige midler
  • Tilskudd til tiltak i skogbruket 2023
  • Statistikk fra skogbruket i Nannestad

 

Leirblekkja nr 1 - 2023


Publisert: 03.03.2023 15:52:44
Sist endret: 16.03.2023 07:44