Innhold

Ill.foto: ByAxel eller Ill.foto: Tine Poppe

Kan du tenke deg å bli fosterhjem, beredskapshjem eller spesialisert fosterhjem, men er usikker på hva det innebærer eller om du er den rette personen for oppgaven? Hver 14. dag inviterer fosterhjemstjenesten, Bufetat, til digitale informasjonsmøter der du kan stille spørsmål og få svar på det du lurer på. Neste informasjonsmøte er 23. februar.

 

Du kan delta fra sofakroken hjemme, alt du trenger for å delta på møtet er et varmt hjerte, åpent sinn og litt nysgjerrighet og selvfølgelig internettilgang. En rådgiver fra fosterhjemstjenesten og en erfaren fostermor leder møtet og deler av sine erfaringer.

Påmelding og mer informasjon finner du på fosterhjemstjenestens nettsider


Publisert: 16.02.2022 14:40:46
Sist endret: 16.02.2022 14:43