Innhold

Hvorfor er hestemøkk et problem for våre vassdrag?

I Norge har vi mye vann, og det er ofte av god kvalitet, men vannet er også under press fra mange ulike sider, og spesielt i landbruks- og byområder er vannkvaliteten gjerne av dårligere kvalitet.

Hesten din produserer ca. 25 kg gjødsel hver eneste dag. Hva gjør du med ca. 9 tonn gjødsel som hoper seg opp i løpet av et år?

Avrenning fra møkk/gjødsel fra ulike dyr kan i enkelte områder være et stort problem, og her er møkk fra hest en kilde det ikke er helt kontroll på. Tidligere tider var det vanlig å dumpe hestemøkk i naturen, noe det er forbudt å gjøre i dag.

Vannområde Leira – Nitelva, har utarbeidet en brosjyre der du finner kort informasjon om hvorfor hestemøkk kan være et problem for vassdragene våre, hvordan man kan håndtere hestemøkk, og litt om regelverket rundt hestemøkk. Last ned brosjyren «Hestegjødsel – en ressurs eller et problemavfall» eller hent et eksemplar på servicekontoret hos Nannestad kommune i Teiealleen 31.


Publisert: 20.03.2019 11:04:36
Sist endret: 20.03.2019 11:04