Innhold

Grunnet koronasituasjonen og behov for å ha tilstrekkelig beredskap i våre helse- og omsorgstjenester, så er det noen hjemmebaserte tjenester som vil bli nedprioritert. Vi ber om forståelse for at dette er helt nødvendig i dagens situasjon.

Dette gjelder i hovedsak hjemmehjelp, dagtilbud, fysioterapi, ergoterapi og forebyggende hjemmebesøk.

Hjemmesykepleien prioriterer de som har vedtak på nødvendig helsehjelp der liv og helse må ivaretas. Alle nye henvendelser om hjemmesykepleie vil vurderes i forhold til hva som er nødvendig bistand.


Publisert: 07.04.2020 21:38:05
Sist endret: 07.04.2020 21:38