Innhold

Gjenåpning av skolene for 1. - 4. trinn

Da er det endelig tid for å åpne skolene igjen, det gleder vi oss til!       

Selv om vi åpner skolene, blir det en annerledes hverdag med mye nytt å ta hensyn til. Derfor er det viktig at dere forbereder dere selv og barna deres på hvordan den nye hverdagen kommer til å bli.
Vi forventer at dere alle har lest og følger den informasjon til foreldre som følger med «Veileder om smittevern for barneskolen: Informasjon til foreldre
Her finner dere også informasjon på flere språk.

SFO åpner også, men hadde begrenset åpningstid den første uken. Den daglige åpningstiden i SFO er nå mellom kl. 06.45 – 17.00.

Kort om smitteverntiltakene i skolen

Hovedprinsippene i veilederen blir fulgt nøye i skole og SFO:

Syke personer skal ikke være på skolen

 • Gjelder alle elever, ansatte, foreldre og andre. Viktig at dere som foresatte tar deres del av ansvaret her.

Redusert kontakt mellom personer

 • Vil ivaretas gjennom organisering av elevene i faste grupper tilknyttet få og faste ansatte og definering av egne lokaler/utearealer for elevgruppen.
 • Reglene om 1 og 2 m avstand skal praktiseres så langt det er mulig

God hygiene

 • Håndvask og hostehygiene blir gjennomgått med elevene og plakater blir hengt opp.
 • Alkoholbasert desinfeksjon er tilgjengelig der håndvask er vanskelig.
 • Rutiner for vask av leker, utstyr og lekeapparater er innført.
 • Hyppige berøringspunkter på toalettrom og i klasserom rengjøres flere ganger daglig.

Spesielt til deg som foresatt

 • Barna skal ikke møte på skolen eller SFO hvis barnet har symptomer på sykdom, f.eks. forkjølelse, influensa o.l., dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. OBS! egne regler for korona.
 • Barn som blir syke i løpet av skoledagen blir særskilt tatt vare på og skal raskest mulig hjem
 • Elever og ansatte i gjenåpnet skole og skolefritidsordning er lagt til på listen over grupper som prioriteres for testing jf. informasjon fra Folkehelseinstituttet. Dette gjøres i samråd med fastlegen.
 • Vi vil ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben. Det samme gjelder på slutten av dagen.
 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke følge eller hente barna.
 • Ta med skiftetøy og uteklær tilpasset været.  Vi kommer til å være mye ute!
 • Alt tøy, skolesaker og matbokser/flasker skal hjem hver dag. Ingenting skal være igjen på skolen.
 • Gi beskjed dersom barnet ditt ikke kommer på skolen som planlagt, og hvorfor.
 • Det blir ikke matservering på SFO, ha med egen flaske og matpakke til hele dagen.
 • Påse at barnet vasker hendene grundig før man drar hjemmefra og når man kommer hjem fra skolen/SFO

Informasjon om skoleskyss

Skoleskyssen skal gå som vanlig, men vi oppfordrer til å reise kollektivt bare hvis nødvendig. Ruter har gjort smitteverntiltak og det er viktig at dere snakker med barna om hvordan de skal forholde seg:

Reiseråd for skoleskyss

 • Følg myndighetens rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
 • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen.
 • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
 • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
 • Unngå å sette deg på de to forreste seteradene som er sperret av, av hensyn til fører.
 • Du og en annen elev kan sitte på samme seterad. Dere skal ha ett sete og gang mellom dere.
 • Du skal sitte på motsatt sete som det eleven foran deg gjør.
 • Husk å feste setebeltet.
 • Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpne-knappen.
 • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.

Smitteverntiltak ved spesialskyssen:

 • Det planlegges med et maksimumsantall i hver minibuss, som sikrer en meters avstand mellom elevene.
 • Ved behov for bruk av taxi, så vil antall elever begrenses slik at en meters avstand ombord
 • overholdes.
 • Både minibusser og taxier skal ha tilgjengelig antibac eller tilsvarende for hyppig renhold.

Spesielt til barna:

Fint hvis dere som foresatte også kan bidra med å forberede barna på dette:

 • Når du er inne skal vi være i små grupper.
 • Når du kommer til skolen må du si ha det til mamma og pappa ute.
 • Du får dessverre ikke lov til å gå på besøk til andres klasserom, og når du er ute kan du bare leke med barna i din gruppe.
 • Når du er ute og leker må du være der gruppen din skal være. Uteområdet vårt er blitt delt opp i soner.

VI GLEDER OSS TIL Å SE DERE IGJEN!
Det henvises forøvrig til ytterligere informasjon fra den enkelte skole om oppmøtetider og steder, og annen spesifikk informasjon.

Nyttige nettsider:

Film til elevene: Skolen åpner igjen! https://vimeo.com/409671941

Film til foreldre og ansatte: https://vimeo.com/409798493


Publisert: 23.04.2020 16:28:44
Sist endret: 23.04.2020 16:28