Innhold

Nannestad kommune har tidligere orientert om at vi ikke vil kreve betaling for bruk av barnehage og/eller SFO for det tidsrommet hvor tilbudet er stengt.  Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.

Utsendte SFO-fakturaer for april vil bli kreditert/tilbakeført. Fakturamottaker må selv slette avtalegiro eller e-faktura i sin nettbank.

Det vil ikke bli sendt ut faktura for barnehageplass i kommunale barnehager for april. Betalt faktura for mars vil da gjelde periodene 1.-12. mars og 14.-30.april. Dersom situasjonen skulle endre seg slik at barnehagene ikke kan åpne 14. april, vil for mye betalt bli refundert.


Publisert: 19.03.2020 20:16:24
Sist endret: 19.03.2020 20:16