Innhold

Med raskt skiftende smittetrykk og endringer fra rødt til gult så endres også etterspørselen etter skoleskyss. Skoleskyssen skjer i all hovedsak med det ordinære åpne busstilbudet og med blanding av elever fra ulike skoletrinn og med busslinjer som går innom mange kommuner og skoler.

På rødt nivå og med forsterkede tiltak så er det mange som har forventninger til at Ruter skal sperre av seter og redusere til halv kapasitet. Erfaringene fra i fjor vår med avsperrede sitteplasser var ikke gode. De medførte at passasjerene ikke spredte seg og utnyttet plassene godt nok, og i stedet ble stående for tett ved dørene. Smittevernveilederen for kollektivtrafikk fastslår at reisende, også elever, kan sitte skulder ved skulder også på rødt og gult nivå. Forsterkede tiltak i kollektivtrafikken betyr således ikke at man skal sitte på annethvert sete, men derimot at man skal spre seg godt om bord, bruke sitteplasser fremfor ståplasser, og dessuten spre seg på alle tilgjengelige avganger. Ruter vil også understreke at kollektivtilbudet kun skal brukes av de som virkelig må reise.

I tiden framover vil det på noen holdeplasser stå informasjonskontrollører som kontrollerer om elevene har gyldig billett før de går om bord på skoleskyssen. Informasjonskontrollørene vil ikke utstede gebyrer eller avvise elevene, men vi håper at tiltaket er med på å redusere antall reisende og trengsel om bord.

Ruters oppfordring til alle reisende, også i skoleskyssen er:

 • Ikke reis kollektivt med mindre du må.
 • Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
 • Bruk munnbind – påbudt i de fleste kommuner for alle over 12 år.
 • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på bussen.
 • Gå inn midt/bakdør på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
 • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
 • Utnytt alle seter og stå spredt på ståplassene slik at man unngår å stå tett sammen.
 • Ikke beslaglegg seteplass med vesker eller lignende.
 • Husk å feste setebeltet der slike finnes og ha det på under hele reisen.
 • Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpneknappen.
 • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.

Publisert: 16.02.2021 19:55:55
Sist endret: 16.02.2021 19:55