Innhold

Vi vet at tiden vi er inne i med korona-pandemi kan være ekstra vanskelig for noen familier. Karantene, isolasjon og permitteringer kan være stressfaktorer som øker forekomst av vold og overgrep i nære relasjoner. 

Romerike Krisesenter er døgnåpen og vil ta imot deg, uavhengig av kjønn, alder om du har barn med deg eller ikke. Vi er her for deg!

Kontaktopplysninger Romerike Krisesenter IKS 

Informasjonsfilm


Publisert: 11.04.2020 12:10:26
Sist endret: 11.04.2020 12:11