Innhold

Eleven på 4. trinn som for en uke siden ble syk og senere testet positivt på covid-19, er nå symptomfri. Eleven har testet negativt på covid-19 (test tatt 16. juni) – og det er gledelig!

Sykdomsforløpet var mildt og kortvarig. Eleven skal fortsatt være i hjemmeisolering ut denne uken, men vil bli friskmeldt mandag 22. juni – og kan da gå tilbake på skolen.

Elevens familie (hustandsmedlemmene) har fulgt karantenereglene på en forbilledlig måte. De er friske og har også testet negativt (test 16. juni) – men de vil være i karantene til 26. juni.

De siste dagene har også en rekke elever og lærere i skolemiljøet på Preståsen blitt testet – men alle prøvesvarene så langt er negative.

Kommuneoverlegens vurdering:

  • Hjemmekarantene opprettholdes for alle elever i 4. trinn t.o.m. 19. juni. De kan gå på skolen igjen mandag 22. juni.
  • Hjemmekarantene opprettholdes for lærere på 4. trinn t.o.m. 19. juni.
  • Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjon som fredelig og risikoen for smittespredning som svært lav.

Evt. spørsmål kan rettes til kommuneoverlege Tom Sundar (tlf. 45484047), helsesykepleier Sissel Bendiksen (tlf. 91786176 ) og helsesykepleier Monica Hammer (tlf. 40033576)


Publisert: 17.06.2020 16:52:51
Sist endret: 15.08.2020 20:02