Innhold

Strategisk Næringsplan, handlingsprogram for Gardermoregionen

I Gardermoregionen vedtok man i januar i år en overordnet strategisk næringsplan for regionen og kommunene på Øvre Romerike.

Det jobbes nå med å konkretisere et handlingsprogram, og i den forbindelse ønsker vi innspill fra dere på hva dere mener er viktig å ta tak i, og hva slags type satsinger vi kan få ønsket effekt av.

Brenner du for lokale arbeidsplasser, utvikling av nye, og vil du være med på å løfte frem næringslivet i regionen? I lys av pandemien som vi er mitt oppe i, er det viktigere enn noen gang å se hva som skal til av omstilling og hva vi kan gjøre for å få flere bein å stå på i næringslivet.

I løpet av ei kort økt skal vi kort innom de sju satsingsområdene som er beskrevet i planen:

TEKNOLOGIUTVIKLING

KUNNSKAP/KOMPETANSE

REISELIV/AKTIVITET/ KULTUR/NATUR

GRØNN NÆRING/ LANDBRUK

LOGISTIKK

HELSE

INNOVATIVE OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Vi ønsker dine innspill på hva man bør jobbe videre med basert på følgende rammeverk:

IDENTITET

FORTRINN

GJENNOMFØRBARHET

Tid og sted:

Nes: 2.oktober kl. 08.00-10.00. Næringssenteret. Påmelding innen 30.september

Gjerdrum: 5 oktober kl. 18.00 – 20.30. Gjerdrum Kulturhus. Påmelding innen 2.oktober

Hurdal: 6 oktober kl. 08.30 – 11.00. Kommunestyresalen Hurdal Rådhus. Påmelding innen 2 oktober

Nannestad: 6.oktober kl. 18.00 – 20.30. Nannestad Rådhus. Påmelding innen 2.oktober

Ullensaker: 7. oktober kl. 17.30 – 20.00. Business Jessheim. Påmelding innen 5 oktober

Ullensaker: 7.oktober kl. 17.30 – 20.00. Business Jessheim. Påmelding innen 5.oktober

Eidsvoll: 8 oktober kl. 09.00 – 11.30. Best Western, Letohallen. Påmelding innen 6. oktober

Meld deg på til runar@innovasjon-gardermoen.no. Vi har begrenset kapasitet på møterommene på grunn av smittevern, så vær tidlig ute med å melde deg på.


Publisert: 25.09.2020 16:45:56
Sist endret: 25.09.2020 16:51