Innhold

Kommunen vil tilby sine innbyggere gratis koronavaksine.
Vi følger myndighetenes retningslinjer for hvem som skal få tilbud først. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på vaksinasjonsliste.

Du vil bli få en sms og vi ber deg følge anmodningen i den. Du kommer da til Helsenorge sine nettsider hvor du må logge inn med bank-ID. Du vil få flere svaralternativer, du kan si ja takk til timen, nei takk, jeg ønsker time senere eller jeg er vaksinert. Det er viktig at du svarer!

Vaksinasjon vil foregå i Nannestadhallen på dagtid. Foreløpig har kommunen fått få doser, men vaksinasjon er i gang etter prioriteringssystemet til myndighetene. Hjemmeboende befolkning vil få innkalling fortløpende etter alder og risikogruppe de neste ukene. Hastigheten på når den enkelte får time vil avhenge av antall doser kommunen får tildelt. Kommunen tar imot alle vaksinedoser vi får tilbud om, og bruker alle doser i henhold til retningslinjene.

Status for koronavaksinasjon i kommunen vil bli fortløpende oppdatert på kommunens nettside. 

 


Publisert: 19.01.2021 13:13:02
Sist endret: 19.01.2021 13:13