Innhold

Regjeringens lettelser i nasjonale tiltak som ble presentert i en pressekonferanse 13. april angår ikke oss i Nannestad kommune.

I Nannestad er det fortsatt det strengeste tiltaksnivå 5A i Covid-19 forskriften som er gjeldende frem til og med 25. april.

Nasjonale myndigheter har imidlertid gjort noen endringer i §5A i Covid-19 forskriften, de er som følger:

 • Blomsterbutikker med fast utsalgssted kan holde åpent
 • Det åpnes for organisert idrett for toppidrettsutøvere

Les hele Covid-19 forskriften

Anbefalinger for oss som er underlagt de strengeste tiltakene er:

 • Alle bør unngå besøk og sammenkomster i eget hjem. Det er noen unntak:
  • Nødvendige hjemmetjeneste og besøk hos personer i livets siste fase kan gjennomføres.
  • Aleneboende kan ha én til to faste venner eller én fast husstand, på besøk.
  • Barn kan både få besøk fra egen barnehage- eller barneskolekohort og ha én til to faste venner.
  • Unge kan ha besøk av eller være på besøk hos én til to faste venner.
 • Du bør holde 2 meters avstand til andre personer enn de som er i husstanden din og unntakene for besøk over.

Les mer om dette på helsenorge.no


Publisert: 15.04.2021 21:55:02
Sist endret: 15.04.2021 21:55