Innhold

Allerede 1. juni var det frist for å melde inn nye spillemiddelsøknader til Kultur. Det var da ikke nødvendig å sende inn ferdig søknad, kun en orientering om hva prosjektet innebærer.

Den kommunale søknadsfristen er 15. oktober. Det vil si at spillemiddelsøknadene skal være så komplette som mulig og registrert i anleggsregisteret. Søknader som blir fremmet etter 15. oktober, vil bli behandlet i neste års runde. Det ligger også inne flere søknader fra tidligere år som kan fornyes i kommende søknadsrunde. Dersom disse skal endres, ber vi om at dette også er på plass innen 15. oktober. Rullering av handlingsplan til kommunedelplan vedtas av kommunestyret i desember hvert år.

Les mer om spillemiddelordningen her


Publisert: 02.10.2020 14:01:37
Sist endret: 02.10.2020 14:01