Innhold

Forskrift til Opplæringslova er endret fra 1.8.20.
Forskriftsendringen innebærer at ingen husstand skal betale mer enn 6 % av skattbar person- og kapitalinntekt for et barn på SFO. Det betyr at per i dag kan husstander med mindre samlet Person- og kapitalinntekter enn kr 606 467,- søke om redusert foreldrebetaling. Foreldre til elever med særskilte behov på 5.-7. trinn skal ikke betale for SFO plass.

Fakturering for august går som normalt. Eventuelt for mye betalt blir trukket fra på en senere faktura.

Mer informasjon om forskriftsendringen samt søknadsskjema, er under utarbeidelse og vil bli lagt på kommunens nettside når det er klart.


Publisert: 05.08.2020 09:37:16
Sist endret: 05.08.2020 09:51