Innhold

På mandagens informasjonsmøte møtte det opp rundt 50 innbyggere som hadde spørsmål knyttet til hovedplan for vann og avløp. Hovedplan for vann og avløp 2016 - 2050 sluttbehandles i kommunestyrets møte 16.02.17

Presentasjonen som ble gitt i informasjonsmøtet kan du lese her. 


Publisert: 14.02.2017 11:16:00
Sist endret: 14.02.2017 11:16