Innhold

Søknadsfristen til hovedopptaket for neste barnehageår var 1. mars, og nå har de første tilbudene om plass blitt sendt ut.

Dette er første tildelingsrunde, og neste runde med tilbud vil bli sendt ut etter at vi har fått svar på denne første tildelingen.

Slik vil vi fortsette inntil alle med rett til plass har fått et tilbud i kommunen.

Alle vil dessverre ikke kunne få tilbud i den barnehagen de har prioritert øverst, men det vil bli gitt tilbud så langt som mulig etter ønsket barnehage.  


Publisert: 09.03.2021 14:47:42
Sist endret: 12.03.2021 10:16