Innhold

Tildeling av plasser til hovedopptak barnehageåret 2017-2018 er nå i gang. De første tilbudene er sendt ut, og vi ber de som har fått tilbud om å besvare disse innen angitt frist.

Tildeling vil skje i flere omganger fram mot påske. Vi ber derfor om at de som ikke har fått tilbud i første runde avventer tilbakemelding på sin søknad.


Publisert: 08.03.2017 10:45:06
Sist endret: 08.03.2017 10:45