Barnehageplass i barnehageåret 2023/2024 - søknadsfrist 1. mars 2023

Søknader sendes inn via Barnehageportalen 

Hovedopptak gjelder plasser for barnehageåret 2023/2024 (01.08.23 – 31.07.24).

Kommunale og private barnehager samordner opptaket og har felles søknad.

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars 2023.

Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet ved hovedopptaket. Dersom det søkes prioritert plass, må dokumentasjon sendes kommunen pr. post / digital post innen søknadsfristen.

Om barnehagene

Utfyllende opplysninger om opptaket og den enkelte barnehage finnes på sidene om barnehagene i Nannestad. Foreldre som ikke har tilgang til internett eller ikke har norsk personnummer, kan få hjelp ved henvendelse til kommunen.

Det er anledning til å søke plass gjennom hele året, da det foretas kontinuerlig opptak ved ledighet. Barn som allerede har plass trenger ikke søke på nytt, men beholder denne frem til den sies opp eller barnet starter på skolen.

Aktuelle lover

Barnehagelovens § 16 Rett til plass i barnehage. «Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, september, oktober og november det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år». Disse gruppene vil bli behandlet ved hovedopptak i tillegg til andre barn som ønsker oppstart fra august.


Publisert: 06.02.2023 11:01:08
Sist endret: 06.02.2023 12:33