Innhold

Barnehageåret 2020-2021

Søknader sendes inn via Barnehageportalen

Hovedopptak gjelder plasser for barnehageåret 2020-2021 (01.08.20 – 31.07.21).

Kommunale og private barnehager samordner opptaket og har felles søknadskjema. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars 2020. Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet ved hovedopptak. Dersom det søkes prioritert plass må dokumentasjon sendes kommunen innen søknadsfrist. 

Det vises til Barnehagelovens § 12 a Rett til plass i barnehage. «Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, september, oktober og november det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år». Disse gruppene vil bli behandlet ved hovedopptak i tillegg til andre barn som ønsker oppstart fra august.

Utfyllende opplysninger om opptaket og den enkelte barnehage finnes på kommunens hjemmeside. Foreldre som ikke har tilgang til internett eller ikke har norsk personnummer, kan få hjelp ved henvendelse til kommunen.

Det er anledning til å søke plass gjennom hele året, da det foretas kontinuerlig opptak ved ledighet. Barn som allerede har plass trenger ikke søke på nytt, men beholder denne frem til den sies opp eller barnet starter på skolen.


Publisert: 03.02.2020 10:59:20
Sist endret: 03.02.2020 10:59