Barnehageopptak i Nannestad kommune

Søknader sendes inn via Barnehageportalen. Hovedopptak gjelder plasser for barnehageåret 2024-2025 med oppstart etter 01.08.2024. 

Kommunale og private barnehager samordner opptaket og har felles søknadsskjema.

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars 2024. Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet ved hovedopptak.

Dersom det søkes prioritert plass, må dokumentasjon sendes kommunen pr. post/digital post innen søknadsfrist. 

Ved spørsmål eller behov for hjelp – henvend deg til kommunen.


Publisert: 07.02.2024 11:06:20
Sist endret: 07.02.2024 11:12