Innhold

Arbeidet med å forebygge vold i nære relasjoner er ikke bare et viktig kommunalt satsingsområde, det er også et viktig statlig satsingsområde.

Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppfordres om å komme med innspill til tiltaksplanen i møterekken i mars.Det bes særskilt om innspill til tiltaksplanen 2019-2021.

Høring: Handlingsplan - Vold i nære relasjoner

Høringsfrist: 10.05.2019 

 


Publisert: 01.04.2019 07:24:04
Sist endret: 01.04.2019 07:24