Innhold

Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 529 Preståsvegen mellom Preståsen skole og Grevlingvegen er nå sendt på høring og lagt ut på offentlig ettersyn.

Høringsfrist er 31.05.2019.

Det blir åpen kontordag i Nannestad kommunehus den 7. mai kl 15.30–18.00.

Mer informasjon og høringsdokumenter finnes her 


Publisert: 24.04.2019 10:43:50
Sist endret: 24.04.2019 10:43