Høring av planprogram for Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2021-2030

Varsel om oppstart for planarbeidet og høring av planprogram for Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2021-2030

Forslag til planprogram for kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2021-2030 legges ut til offentlig høring i henhold til plan- og bygningslovens §§11-12 og 11-13

Gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv ble sist revidert i 2012. I henhold til plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram ved oppstart av planarbeidet for en kommunedelplan.

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart for revisjon av kommunedelplanen.

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2021-2030

Høringsfrist 27.05.2021

Spørsmål og innspill angående planarbeidet kan rettes til  Lisa.Maria.Rohrhirsch@nannestad.kommune.no