Innhold

Forslag til kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad kommune 2019-2026 med temakart naturmangfold, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 11-1 og 11-14.

 

Det avholdes åpent informasjonsmøte om planen 17. januar kl. 18.30 i kommunestyresalen, Nannestad kommunehus. Professor Tone Birkemoe ved NMBU vil innledningsvis holde foredrag med tittelen: «Naturmangfold – tjenester i det skjulte» Vel møtt!

Planen ble vedtatt lagt ut på høring i Klima- og miljøutvalget 3.12.2018. 

Høringsbrev med saksprotokoll. Forslag til kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad.pdf

Referater fra arbeidsmøter i forbindelse med kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad.pdf

Kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad- høringsutkast vedtatt 3. desember 2018.pdf

 

Høringsfrist for uttalelse til kommunedelplanen er 12. februar 2019. Uttalelse sendes til postmottak@nannestad.kommune.no, via kommunens nettside  

eller Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad. Merk innspillet: «Innspill til kommunedelplan for naturmangfold».


Publisert: 18.12.2018 14:11:39
Sist endret: 18.12.2018 14:11