Innhold

Kommunens ansvar og oppgaver knyttet til helse og omsorg er i hovedsak forankret i Helse- og omsorgstjenesteloven. Med det som bakgrunn, og ut fra eget behov, har administrasjonen utarbeidet en overordnet plan for helse- og omsorgstjenestene med et vedlegg som gir en oversikt over folkehelsen i kommunen. Formannskapet har vedtatt å legge denne planen med oversiktsdokument ut på høring med høringsfrist 15.07.2017. 

Her finner du høringen inneholdende plan og oversiktsdokument - folkehelsen i Nannestad kommune


Publisert: 21.06.2017 13:32:58
Sist endret: 21.06.2017 13:32