Innhold

Kommunestyret vedtok i sitt møte 19.03.18 en prosess for å etablere ungdomsråd i kommunen.

Det legges til rette for at ungdomsrådet etableres og starter sin virksomhet fra skoleåret høsten 2018. Kulturvirksomheten avsetter en dedikert ressurs til å følge opp ungdomsrådet på vegne av kommunen. 

Nå inviteres hele kommunen til å komme med innspill på følgende punkter:

-          Valg av representanter og sammensetning av rådet

-          Antall representanter

-          Alder på representantene og funksjonstid

-          Adgang til å ta opp saker politisk

Les mer om dette og kom med innspill eller kommentarer på vår høringsside

Høringsfrist er 15. mai. 

 


Publisert: 19.04.2018 15:15:05
Sist endret: 19.04.2018 15:15