Ved behov kan daglegevakt benyttes, daglegevakten er på Maura legekontor. De må kontaktes på telefon 63 99 37 97. 

Etter kl.16.00 kontaktes legevakt ved å ringe 116 117, ved akutt behov ring 113. 


Publisert: 25.07.2022 14:36
Sist endret: 25.07.2022 14:42