Innhold

Holkebyvegen blir forkjørsveg og skiltene vil  være på plass senest 12. mars.

Forkjørsveg - skilt

Forkjørsvei er en vei hvor trafikken på sidevei eller kryssende vei har vikeplikt. Forkjørsrett og vikeplikt kan også etableres i et enkelt kryss.

Forkjørsvei angis ved veitrafikkskilt «Forkjørsvei» der vedkommende veistrekning begynner, eller foran krysset. Skiltet gjelder til det blir opphevet ved oppsatt skilt «Slutt på forkjørsvei» eller skilt «Vikeplikt» eller «Stopp».

 

Vikeplikt for den øvrige trafikken blir pålagt ved skiltet «Vikeplikt» eller «Stopp».


Publisert: 10.03.2020 08:36:57
Sist endret: 10.03.2020 08:38