Innhold

Det må måkes og strøs grundig rundt dunker/brønner, slik at det ikke blir liggende snø- og iskanter som må trilles over. Renovatørene strekker seg langt for å få gjort jobben sin, men når det blir mye snø, må de av og til sette beholderen igjen. Det er også viktig å sørge for at veien fram til beholderen er ryddet, slik at trilleturen bort til tømmebilen går greit.  

Renovatørene har en fysisk krevende jobb. Dunkene kan være svært tunge å trille hvis de står ulendt og det ikke er måkt.

Vi minner også om at lokket på dunkene skal være helt igjen og ikke sprike.

Før du melder fra om manglende tømming, bør du sjekke at følgende:

  • at området foran dunken var ryddet for snø,
  • at det var strødd dersom det var glatt
  • at dunken var trillet frem (hvis den står langt fra veien)
  • at dunken ikke var overfylt, lokket skal ikke sprike
  • at dunken ikke var stengt inne av kjøretøy eller lignende

For at de skal kunne utføre jobben på en tilfredsstillende måte, må derfor alle husstander på best mulig måte tilrettelegge slik at det er lett for renovatøren å komme fram. 

Renovatøren skal henge på en gul lapp om hvorfor det ikke er tømt.

Slik varsler du:

Ta kontakt med Nannestad kommune på e-post: renovasjon@nannestad.kommune.no 

eller ring Servicekontoret på 66105000.


Publisert: 15.11.2019 09:03:00
Sist endret: 15.11.2019 08:28