Ungdomsrådet 

Torsdag 25. januar ble det nye ungdomsrådet valgt på ungdomskolen. Her er ungdommmene som representerer ungdommenes stemme i Nannestad. 

Ungdommer som er valgt inn i ungdomsrådet 2023

F.V.: Julian Svendsen, Leon Løkken, Erle K. Lunde(leder), Fardeen Malik, Anna Kjærstad, Abir Abdalla, Tilde B. Mowinkel (valgt inn som ny nestleder) og Salma Abdalla.

Foto: Monica Moer

Hvorfor er det viktig for deg å være med i Ungdomsrådet?

- Jeg ønsker å jobbe for å fremme ungdommens interesser og være deres stemme, sier den nyvalgte lederen for ungdomsrådet Erle.

Tilde som er valgt inn eom ny nestleder tilføyer:

- Jeg vil fremme ungdommens mening og være en stemme for de som ikke tør å si så mye. 

Hva er viktig for ungdommer i dag? 

- For meg er det viktig  at ungdommmer blir sett og hørt i samfunnet og at vi blir verdsatt og likestilt med andre aldersgrupper, sier Erle.

- For meg er det viktig at de voksne ser på oss ungdommer som noe annet enn bare ungdommer. Jeg ønsker at voksne snakker åpent med oss og at de tar oss på alvor. Jeg ønsker en åpenhet om det å være ungdom, sier Tilde. 

Vi er glad for at det nye ungdomsrådet er valgt og vi gleder oss til å høre deres stemmer i Nannestad!

Om ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal være et rådgivende og ideskapende organ for kommunen som skal sørge for at ungdom blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for ungdom.

Ungdomsrådet består av 9 faste medlemmer med varamedlemmer. Ungdomsrådet oppnevnes av kommunestyret for to år.


Publisert: 26.01.2023 09:23:59
Sist endret: 26.01.2023 10:53