Innhold

Siste nytt fra helsestasjolenen om svangerskapskontroll og helsestasjonstilbudet i Nannestad i forbindelse med Korona (Covid-19) 

For å begrense smitterisiko, reduserer vi tilbudet til et minimum. Vaksinasjon av barn skal så langt det lar seg gjøre gjennomføres. Alle gruppe-timer, åpen helsestasjon og andre konsultasjoner av friske barn avlyses/utsettes. 

Alle som har en avtale der det er endring, blir kontaktet fortløpende. 

Bare EN forelder/foresatt følger barnet til helsestasjonen, søsken kan ikke være med. Gravide må komme alene til konsultasjonen. 

Foresatte til nyfødte bes ta kontakt med helsestasjonen på telefon for å gjøre avtale. 

Ta kontakt med helsestasjonen på 66 10 53 38 ved spørsmål fra gravide, spe- og småbarn, skolebarn og ungdom. 

Telefonen er betjent mandag til fredag 09.00 – 15.00


Publisert: 16.03.2020 14:47:14
Sist endret: 16.03.2020 14:49