Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2022-2030 med mulighetsstudie av idrettsparken er lagt ut på høring.

Les mer og kom med innspill her


Publisert: 13.06.2022 12:44:40
Sist endret: 13.06.2022 12:45