Innhold

Nannestad kommune har lenge vært kjent som en kommune med et fantastisk skiløypetilbud i utmarka. Etter hvert har det også blitt et stort løypenett over kommunens innmark. Dette gir en unik mulighet for kommunens innbyggere til å spenne på seg skiene bare få meter fra husdøra og gå milevis med godt preparerte løyper. Man er ikke lenger avhengig av bil for å komme seg ut i løypa, og skiløyper på innmark viser seg derfor å være et veldig godt folkehelsetiltak. Det er også flotte muligheter for skoleklasser som slipper lange transportetapper ved skidager o.l. 

 

Våren 2018 ble det holdt et åpent dialogmøte på kommunehuset vedrørende løypekjøring på innmark. Under møtet kom det fram at de fleste grunneiere er positive til skiløyper, men at de ønsker bedre dialog slik at vi unngår at løyper kjøres der det ikke er ønskelig fra grunneiers side. Iht motorferdselloven krever kjøring av løypekjøringsmaskiner grunneiers tillatelse.

 

Det er på ingen måte ønskelig fra noen parter at løypene som kjøres på vinterstid får negative konsekvenser for en grunneier resten av året. Derfor ble det bestemt i møtet at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle se på en avtale mellom grunneiere og løypekjørere. Denne avtalen skal regulere løypekjøringen i kommunen, og alle grunneiere som blir berørt av skiløyper i vinterhalvåret får denne avtalen tilsendt sammen med foreslått løypekart. Dette skal sikre at skiløypene blir kjørt der grunneier har gitt tillatelse til det.

 

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra løypekjørerlagene (Skiforeningen, Åsen IL og Nannestad og Bjerke løypekjørerlag), representanter fra Bondelaget samt representanter fra Nannestad kommune (kulturenheten og landbrukskontoret).

 

Avtaler er sendt ut per post til de aller fleste grunneiere som berøres av skiløyper på vinterstid. Sammen med avtalen ligger forslag til trasé over gjeldende eiendom. Mange grunneiere har allerede returnert avtalen, men det er også mange som ikke har gjort det. Det er frivillig å signere avtalen, men vi håper så mange som mulig returnerer signert avtale slik at vi kan beholde det fantastiske skitilbudet vi har fått sentralt i Nannestad.

 

Dersom grunneier av en eller annen grunn ikke ønsker å signere avtale håper vi også at vi får beskjed om det, slik at vi unngår misforståelser om hvor det kan kjøres og ikke kjøres.   

 

Avtalen bes returnert til kommunens postmottak på epost eller post, snarest mulig.

postmottak@nannestad.kommune.no

 

Nannestad kommune  

Teiealleen 31

2030 Nannestad

 

Dersom du har spørsmål til avtalen, eller til løypekjøring for øvrig, ta gjerne kontakt med rådgiver for idrett og friluftsliv på tlf 66105312 eller på epost lisa.maria.rohrhirsch@nannestad.kommune.no


Publisert: 20.11.2018 14:21:49
Sist endret: 20.11.2018 14:21