Innhold

Alle som har vannmåler fikk tilsendt avlesningskort eller sms i ukene 50 og 51 i 2018. Forbruket skulle ha vært lest av så fort du fikk kortet og senest innen 31.12.2018. 

Hvordan leser jeg av vannmåleren min?

  • Ta med alle sifrene foran komma også nullene, når du leser av telleverket på måleren.
  • Avlesningen registreres via internett (eventuelt via mobiltelefon eller ved retur av avlesningskort)

Her registrerer du vannmåleravlesningen: Vannmåleravlesning

 

Alle nye elektroniske vannmålere må fortsatt leses av manuelt

Dessverre må fortsatt alle vannmålere leses av manuelt foreløpig. Kommunen vil skifte en viss mengde vannmålere før vi går over til automatisk avlesning av de nye elektroniske målerne.


Publisert: 14.01.2019 12:57:00
Sist endret: 14.01.2019 12:57