Innhold

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år. 

Søknader om spillemidler er en omfattende prosess. For at vi skal klare å fremme søknader som blir godkjent, er vi avhengige av at vi starter prosessen i god tid.

Allerede 1. juni er det frist for å melde inn nye spillemiddelsøknader til Kultur. Det er ikke behov for en ferdig søknad, kun en orientering om hva prosjektet innebærer. Etter dette vil kommunens saksbehandler veilede klubben i å sette sammen en komplett søknad. 

15. oktober skal spillemiddelsøknaden være komplett. Søknader som blir fremmet etter 15. oktober, vil bli behandlet i neste års runde. Rullering av handlingsplan til kommunedelplan vedtas av kommunestyret i desember hvert år.


Publisert: 28.04.2020 09:20:19
Sist endret: 28.04.2020 09:20