Innhold

Handlingsprogrammet for 2021-2024 og detaljert budsjett for 2021 er nå klart.

Handlingsprogram med økonomiplan utarbeides årlig og omfatter siste årsregnskap, inneværende års budsjett og de fire neste budsjettår. Handlingsprogrammet med økonomiplan skal bygge på kommuneplanens langsiktige del og videreføre sentrale vedtak som er gjort.

Handlingsprogram 2021-2024.pdf

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet er videre et bevilgningsdokument, det vil si at det angir hvilke rammer kommunestyret har bevilget til kommunens rammeområder for det kommende året.

Detaljert budsjett 2021.pdf


Publisert: 12.11.2020 09:35:11
Sist endret: 12.11.2020 09:35