Handlingsprogrammet beskriver at kommunen er i en alvorlig økonomisk situasjon. Kommunestyret vedtok blant annet at det er nødvendig at kommunedirektøren starter en prosess med omstilling og sparing. Arbeidet med omstillingsprosessen starter allerede på nyåret og kommunedirektøren skal holde formannskapet løpende orientert om fremdriften i arbeidet. Øvrige vedtak kan leses i møteprotokollen.


Publisert: 22.12.2022 09:42:00
Sist endret: 22.12.2022 09:43