Innhold

Mottaket er beregnet for kun rent hageavfall, ikke store trær, røtter, jord, stein ellerannet avfall. Misbruk vil kunne føre til at mottaket må avvikles.
Hageavfallsmottaket vil ha følgende åpningstider
Mandag – fredag: kl 07:00 – 15:00
Torsdag: kl 07:00 – 21:00
Lørdag: kl 07:00 – 15:00
Utenom åpningstidene er vegen til Bahus stengt med bom.
Bommen åpnes og stenges automatisk.


Publisert: 26.04.2018 07:41:49
Sist endret: 26.04.2018 07:41