Innhold

Skoler og barnehager i Nannestad kommune går over til grønt driftsnivå fra og med mandag 28.06.2021, med forbehold om at smittesituasjonen fortsetter å være stabil på nåværende eller lavere nivå. Kommuneoverlegen har vurdert at dette er forsvarlig og riktig ut fra lokal og regional smittesituasjon. I Nannestad har smittetallene blitt redusert med 90% siden midten av april 2021, og nesten alle smittetilfellene i juni har hatt kjent smittevei. Det er forventet at smittetallene fortsetter å gå gradvis nedover i løpet av sommeren i takt med at flere og flere i befolkningen blir vaksinert.

Ved overgang til grønt nivå vil SFO og barnehage ha tilnærmet vanlig organisering og på den måten større fleksibilitet til å ha aktiviteter på tvers av grupper og friere tilgang til lekeområder. Dette vil lette arbeidet og styrke kvaliteten i sommer og ved oppstart av nytt skoleår og barnehageår.
På grønt nivå er det fortsatt slik at personer, altså både barn og voksne som har feber, symptomer på luftveisinfeksjon eller nedsatt allmenntilstand IKKE skal komme i barnehagen/SFO/på skolen. Rutiner for god håndhygiene og renhold vil fortsatt bli opprettholdt i barnehagene og skolene. Vi minner også om vi fortsatt skal begrense fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming) jf.  Veiledere for barnehager og skoler


Publisert: 17.06.2021 15:42:53
Sist endret: 21.06.2021 11:26