Innhold

Gradvis gjenåpning av helsestasjon og svangerskapsomsorgen

I tråd med helsemyndighetenes anbefalinger, gjenåpner vi gradvis tilbudene.

Helsestasjonen og svangerskapsomsorgen skal gjenopptas gradvis så langt det lar seg gjøre ihht smittevernhensyn. Individuelle konsultasjoner går med enkelte tilpasninger etter oppsatt program fra 11. mai. Åpen helsestasjon og gruppetimer anbefales fortsatt ikke.

Skolehelsetjenesten kan fortsatt nås på telefon, og vil være tilstede på skolene etter hvert som de åpner. Helsestasjon for ungdom går som normalt.

Det skal være færrest mulig på venterommet av gangen, derfor må ungdom og gravide komme uten følge, og barn kan følges av kun én foresatt.

Alle som møter på helsestasjonen må være friske, uten luftveissymptomer eller feber.


Publisert: 06.05.2020 15:41:33
Sist endret: 06.05.2020 15:41