Innhold

Regjeringen har besluttet at når SFO nå gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i SFO, skal betale fra 14. april.

Da faktura for april allerede er kreditert, vil eventuelle dager eleven har tilbud i SFO i april, bli lagt til på faktura for mai.

Det understrekes videre fra KS (Kommunenes fellesorganisasjon) at foresatte til barn som mottar tilbud i SFO, men velger å ikke benytte det, må likevel betale for tilbudet.

Ønsker noen dialog om betalingsutsettelse, ta kontakt med kommunen.


Publisert: 17.04.2020 18:44:28
Sist endret: 17.04.2020 18:44